Forsvaret har valgt ASK som løsning til sine soldater, befal og andre ansatte.

Lorenzo Ruscelli (25) har vært ansatt i Forsvaret de siste 5 årene og tjenestegjort som både lagfører og grenader i panserbataljonen ved Setermoen leir, i indre Troms. Ved siden av 100% jobb i en av Hærens operative avdelinger som også bidrar i internasjonale operasjoner, har han tatt fag på ASK.

Lorenzo ble introdusert for ASK via Fokuskontoret på Stermoen og startet opphentingen. Han har i to år fulgt fagene norsk, engelsk og matematikk, og forbedret karakterene fra 3,5 til 5,2.

Utnyttet tiden i Forsvaret og forbedret fag via ASK.  Dette gav meg flere muligheter til høyere utdanning.

-Dette resultatet har jeg ikke klart på egen hånd. ASK er rett og slett en helt fantastisk studieløsning så totalt forskjellig fra andre tilbud, der resultatene er innen rekkevidde uansett hvilken forutsetning og målsetting en måtte ha, sier Lorenzo

På spørsmål om hva han vil trekke fram som faktorer for sitt eget resultat svarer han;
– Dette er et fullstendig gjennomarbeidet studieopplegg jeg tror passer for alle.
– Studieopplegget er så strukturert at det i seg selv virket motiverende.
– Her fikk jeg altså all den undervisning og eksamenstreningen jeg trengte.
– Lærerne og forumløsningene er helt uvurderlig.

Lorenzo starter fra høsten på et  3-årig bachelorstudie ved Høgskolen i Østfold i inovasjon og prosjektledelse – et mål han har hatt lenge.