Er grenader – var privatist på ASK samtidig

Er grenader – var privatist på ASK samtidig

Forsvaret har valgt ASK som løsning til sine soldater, befal og andre ansatte. Lorenzo Ruscelli (25) har vært ansatt i Forsvaret de siste 5 årene og tjenestegjort som både lagfører og grenader i panserbataljonen ved Setermoen leir, i indre Troms. Ved siden av 100%...
Studiekompetanse på Prekestolen?

Studiekompetanse på Prekestolen?

Rogaland fylkeskommune har valgt ASK. DE betaler studieplassen for elever som har rett etter voksenopplæringsloven. Det betyr hovedsaklig at du må være 25 år, bosatt i Rogaland og mangle studiekompetanse. I noen tilfeller kan også du som mangler realfag få gratis ASK....