Ta vgs-fag i
førstegangstjenesten

Slik gjør du det

Derfor er det smart å ta fag nå

Mangler du generell studiekompetanse, eller ønsker du å forbedre karakterer, kan du gjøre det som privatist hos oss i ASK. Dette gjør du samtidig som du er i førstegangstjenesten, og forsvaret betaler.

Slik blir ditt studieløp

Mangler du generell studiekompetanse, eller ønsker du å forbedre karakterer, kan du gjøre det som privatist hos oss i ASK. 

Fordelene med ASK

Mangler du generell studiekompetanse, eller ønsker du å forbedre karakterer, kan du gjøre det som privatist hos oss i ASK. 

Fagene

Erfarne lærere med trening i videopedagogikk har utviklet korte og konkrete videoer som dekker hele faget. I ASK STUDIO visualiserer lærer faget med bilder og animasjoner. At eleven kan sette lærer på pause, reflektere og se undervisningen så mange ganger de vil, bidrar til økt forståelse og mestring. ASK tilbyr videoundervisning i følgende fag:

Fellesfag og programfag

Matematikk

 • Matematikk 1P
 • Matematikk 2P
 • Matematikk 1T
 • Matematikk 2P-Y
 • Matematikk R1
 • Matematikk R2
 • Matematikk S1
 • Matematikk S2

Realfag

 • Naturfag (126 videoer)
 • Fysikk 1 (146 videoer)
 • Fysikk 2 (152 videoer)
 • Kjemi 1 (159 videoer)
 • Kjemi 2 (160 videoer)

Språk

 • Norsk Vg1,Vg2, og Vg3 (171 videoer)
 • Engelsk fellesfag (141 videoer)
 • Internasjonal engelsk (110 videoer)
 • Spansk Nivå I (180 videoer)
 • Spansk Nivå II (145 videoer)

Samfunnsfag

 • Historie (121 videoer)
 • Samfunnsfag (77 videoer)
 • Sosiologi og sosialantropologi
   (40 videoer)
 • Politikk og menneskerettigheter
   (45 videoer)

labkurs og Andre kurs

Labkurs

 • Naturfag lab (9 videoer)
 • Fysikk 1 lab (10 videoer)
 • Fysikk 2 lab (8 videoer)
 • Kjemi 1 lab (9 videoer)
 • Kjemi 2 lab (11 videoer)
 • Biologi 1 lab (8 videoer)

Andre kurs

 • Skrivekurs (28 videoer)
 • Grammatikk for språklige minoriteter
   (47 videoer)
 • Forkurs Matematikk R1 (42 videoer)
 • Kroppsøving (under utvikling)