Rogaland fylkeskommune har valgt ASK. DE betaler studieplassen for elever som har rett etter voksenopplæringsloven. Det betyr hovedsaklig at du må være 25 år, bosatt i Rogaland og mangle studiekompetanse. I noen tilfeller kan også du som mangler realfag få gratis ASK.

Studietilbudet fra ASK innebærer at Rogaland fylkeskommune også dekker kostnader til kjøp av lærebøker og PC.

 

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. ASK Undervisning tilbyr studiekompetanse etter 23/5 regelen – du er over 23 år og – i kombinasjon med praksis – trenger du å bestå følgende 6 fag:

  • Norsk
  • Historie
  • Matematikk 1-2 p
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Engelsk

Les mer om Rogland sitt tilbud her: http://rogaland.gotime.no